Zawsze Wałcz
Pozdrawiam …


Motto

Jeśli do niczego nie dążysz, nic nie osiągniesz.
If you don`t aim at anything you achieve nothing.

Home

 

  • Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana
  • Naj­trud­niej zbić ar­gu­men­ty ko­goś mówiące­go nie na temat
  • Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego, że wie­rzy w nie więcej osób
  • Kiedy ludzie są te­go sa­mego zda­nia co ja, mam zaw­sze wrażenie, że się pomyliłam…