Pozdrawiam …


Motto

Jeśli do niczego nie dążysz, nic nie osiągniesz.
If you don`t aim at anything you achieve nothing.

O mnie

Mieszkam w Wałczu już prawie 40 lat. Tu znalazłam swoje miejsce na ziemi. Zaraz po studiach magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęłam pracę w Zakładach Rowerowych ROMET. Później zmieniłam branżę i zostałam instruktorem w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Po kilkuletnim doświadczeniu, postanowiłam zarejestrować prywatną działalność pedagogiczną, którą kontynuowałam również pracując jednocześnie jako nauczyciel w szkołach wałeckich. Pełniłam funkcję dyrektora Zakładu Oświatowego w Wałczu, dwukrotnie byłam radną Rady Powiatu, przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewodniczącą Stowarzyszenia „Wspólny Wałcz” .

Tu założyłam rodzinę, mieszkam razem z mężem na Osiedlu Dolne Miasto, razem borykamy się z różnymi problemami, tak jak i inni mieszkańcy naszego miasta.

Będąc posłem na Sejm RP oraz radną, poznałam problemy i bolączki mieszkańców Wałcza i regionu. Działając w ich imieniu, doprowadziłam m.in. do utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu i pozyskania obiektów koszarowych na jej potrzeby, otrzymania przez gminy Wałcz, Tuczno i Mirosławiec dodatkowych środków z MEN i funduszy unijnych na m.in. zakup gimbusów, remonty placówek oświatowych i organizacje zajęć pozalekcyjnych mających na celu wyrównanie szans rozwoju naszych dzieci.

Od 2012 roku pełniłam funkcję Burmistrza Miasta Wałcz. Z roku na rok poprawialiśmy sytuację finansową miasta, jego wygląd i jakość życia mieszkańców. Dziś sprawnie funkcjonują miejskie zakłady i jednostki budżetowe. Dobrze rozwija się miejska oświata, a pomoc osobom potrzebującym jest wzorowo zorganizowana. Oferta kulturalna jest szeroka i skierowana do wszystkich mieszkańców. Znaczne pozyskane środki zewnętrzne i wzrost dochodów budżetu pozytywnie rokują na przyszłość miasta. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki sprawnemu zarządzaniu i zaangażowaniu Wałczan, lokalnych przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych.

Mam wiedzę, doświadczenie, chęć i wolę działania. Jako radna deklaruję współpracę ze wszystkimi, niezależnie od ich poglądów i przekonań. Uważam, że idee sprawiedliwości społecznej i rozwoju gospodarczego, można realizować niezależnie od przynależności partyjnej, bez kłótni politycznych – po prostu dla dobra mieszkańców Wałcza.